Total Physical Response, czyli aktywne metody nauczania języka angielskiego

Parę słów o jednej z metod, z której korzystamy na zajęciach w naszej Szkole Językowej.

Total Physical Response to metoda nauczania języka obcego oparta na reagowaniu całym ciałem. Dziecko uczy się nowych pojęć i wyrażeń podczas zabaw ruchowych i muzycznych. W Total Physical Response  najważniejszymi umiejętnościami są słuchanie, mówienie, rozumienie i komunikowanie się, a więc te zdolności, które człowiek nabiera naturalnie w czasie rozwoju. Dzięki tego typu zajęciom, dzieci uczą się chętniej i szybciej. Nauka języka jest dla nich przygodą i ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego.