Akademia Kreatywności w Ciężkowicach

W okresie ferii (12-15 lutego 2018r.) zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w profesjonalnych warsztatach rozwijających kreatywność.

Celem Akademii Kreatywności jest:

  • stymulowanie oryginalności myślenia i wyobraźni twórczej,
  • poznanie sposobów efektywnego uczenia się i organizacji czasu,
  • rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno-logicznych oraz artystycznych.

W ramach organizowanych zajęć dzieci i młodzież będą uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach, m.in.:

  • diagnoza własnego stylu uczenia się, reprezentowanych rodzajów inteligencji (Test Inteligencji Wielorakich),
  • warsztaty efektywnego uczenia się i organizowania czasu,
  • szyfry, labirynty, tangramy i inne zagadki matematyczno-logiczne,
  • zabawy słowem, kreatywne pisanie i pobudzanie wyobraźni,
  • warsztaty plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych.

Oferta specjalna!!!

10 złotych za 60 minut zajęć

Akademia Kreatywności  obejmuje 4 godziny zegarowe warsztatów, czyli 2 dni po 2 godziny zajęć.

Dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe:

Grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: poniedziałek i środa

Grupy dzieci z klas IV-VIII: wtorek i czwartek

data 12 lutego

poniedziałek

13 lutego

wtorek

14 lutego

środa

15 lutego

czwartek

grupa wiekowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci z klas

IV-VIII

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci z klas

IV-VIII

w ramach zajęć oferujemy m.in. ·         jak się uczyć?

organizowanie swojego czasu,

·         packi matematyczne,

·         tangramy,

·         tworzenie labiryntów, gier planszowych,

·         szyfrowanie.

·         jak się uczyć? organizowanie swojego czasu,

·         kodowanie i szyfrowanie,

·         stacje z zagadkami logicznymi i matematycznymi.

 

·         twórcze rysowanie,

·         zabawy rozwijające kompetencje wizualno-przestrzenne,

·         ćwiczenia wyobraźni i ekspresji twórczej,

·         zabawy słowem,

·         co by było gdyby?

·         kreatywne rysowanie,

·         wykonywanie twórczej pracy plastycznej,

·         zabawy i ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe,

·         kreatywne pisanie.

grupa 1 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00
grupa 2 11:30 – 13:30 11:30 – 13:30 11:30 – 13:30 11:30 – 13:30

 

Całkowity koszt warsztatów w Akademii Kreatywności wynosi 40zł.

Zapisy  w Szkole Językowej i pod numerem telefonu 795 971 004

 

Liczba miejsc w grupach ograniczona