Informujemy, że nasz NCDN „Kreatywna Edukacja”, organ prowadzący : BMP SP z o.o., wspólnie z Małopolskim Centrum Edukacji realizuje projekt POWR.02.10.00-00-5009/17 pn. „Akademia kompetencji kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy szkoły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

ADRESAT: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, trenerzy odpowiedzialni za wspomaganie szkół

MIEJSCE SZKOLENIA: NOWY TARG – HOTEL CASA, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 17, 34-400 NOWY TARG

Akademia Kompetencji Kluczowych:

http://www.malopolska.edu.pl/projekty/akademia_kompetencji_kluczowych/

Rekrutacja:

http://www.malopolska.edu.pl/projekty/akademia_kompetencji_kluczowych/rekrutacja/

Program:

http://www.malopolska.edu.pl/projekty/akademia_kompetencji_kluczowych/program/

oglosze