Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Planujesz założyć własną firmę, ale brakuje Ci funduszy i szukasz wsparcia dla Twojego pomysłu?
h5baner

Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała 
działająca na terenie gmin Wojnicz, Pleśna, Zakliczyn i Ciężkowice niebawem będzie prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ryczałtowej w wysokości 50 000 zł wypłacanej w dwóch transzach tj.:

  • I transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, wypłacana po zawarciu umowy na realizację operacji i po złożeniu wniosku o płatność I transzy,
  • II transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem oraz zostały poniesione i rozliczone koszty i zadeklarowane przez beneficjenta w ramach wniosku o pomoc i zgodnie z umową pomocy.

Planowany termin przeprowadzenia naboru: 15.12.2016 r. – 13.01.2017 r.

Odwiedź naszą siedzibę – doradzimy, napiszemy wniosek oraz skompletujemy potrzebną dokumentację.
                                                                              tel. 795 971 004

TSR- Twoja Strefa Rozwoju – Pawilon Ciężkowice, ul. św. Floriana 11/2, 33-190 Ciężkowice