DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

KADRA


Nasza kadra to doświadczeni metodycy, edukatorzy, specjaliści, trenerzy, konsultanci i facylitatorzy.
Nasi współpracownicy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach,
konferencjach naukowych oraz projektach rozwojowych. Pracują przy użyciu szerokiego wachlarza
metod budujących zaangażowanie grupy. Każdy z naszych trenerów ma doświadczenie szkoleniowe
powyżej 3 000 godzin dydaktycznych. Wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie naszej kadry to
gwarancja najwyższej jakości merytorycznej i metodycznej oferowanych szkoleń.

Misją Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli TSR jest świadczenie usług szkoleniowych na
najwyższym poziomie w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta.

Kontakt NPDN


ORGAN PROWADZĄCY: Twoja Strefa Rozwoju Bożena Pawlikowska tel. 606 424 737 www.tsr.edu.pl
Dyrektor: Bożena Pawlikowska, biuro@tsr.edu.pl
Specjalista ds. procesowego wspomagania: Bożena Pawlikowska tel. 606 424 737 biuro@tsr.edu.pl
Obsługa Klienta: tel. 602 539 717,  e-mail: koordynator.tsr@gmail.com
Zamawianie szkoleń: Edyta Amarowicz, tel. 602 539 717, koordynator.tsr@gmail.com

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli TSR zapewnia wysoką jakość świadczonych usług
edukacyjnych poprzez:

 • poprzedzenie realizacji każdej wybranej formy szkoleniowej diagnozą potrzeb rozwojowych, dzięki
  której dane szkolenie jest adekwatne do oczekiwań Rady Pedagogicznej
 • realizację zróżnicowanej oferty doskonalenia – wspomaganie szkół, szkolenia rad pedagogicznych ,
  warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów , konsultacje
 • komplementarność poszczególnych elementów usług rozwojowych : szkolenie, konsultacja,
  materiały edukacyjne, publikacje
 • realizację form doskonalenia zawodowego wyposażających nauczycieli w nowoczesną wiedzę oraz
  rozwijających umiejętności praktyczne
 • dostosowanie miejsca realizacji usługi do potrzeb i oczekiwań klienta
  zapewnienie wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadry realizującej formy doskonalenia
 • stosowanie nowoczesnych metod doskonalenia oraz narzędzi TIK