DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Informacje dotyczące Akademii Kompetencji Kluczowych II:

Akademia Kompetencji Kluczowych II


Informacje dotyczące Akademii Kompetencji Kluczowych:

„Akademia kompetencji kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy szkoły”


Neurodydaktyka, Nauka programowania, TIK, Ocenianie kształtujące, Kompetencje kluczowe uczniów- to tylko niektóre zagadnienia Rad Pedagogicznych. Dowiedz się więcej: TSR- katalog szkoleń

Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie                  z potrzebami oświatowymi regionu i według najwyższych standardów. Placówka realizuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa , opierające się na:

  • upowszechnieniu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • rozwijaniu kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, kształtowaniu postaw;
  • podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy


szkolenia21

  • Zdiagnozujemy potrzeby Twojej szkoły
  • Przygotujemy dopasowany program szkoleniowy
  • Przeprowadzimy warsztat szkoleniowy
  • Opracujemy plan działań wspierających

Jak to działa?

adpremium-telefon

Skontaktuj się z nami

Wybierz temat szkolenia z naszego katalogu TSR- katalog szkoleń

           Ustal termin szkolenia