1) Wspomaganie pracy szkół i placówek,

Placówka zapewnia realizację kompleksowego wspomagania szkół i placówek obejmującą:
pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.


2) Sieci współpracy i samokształcenia,

Uczestnicy doskonalenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia szczególnie cenią sobie
możliwość wymiany doświadczeń, zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, uzyskane umiejętności
komunikacyjne, pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, stosowanie różnych metod pracy, a także
korzystanie z dobrych praktyk.

Sieci 2021/2022 :

Dla dyrektorów – Bezpieczna i przyjazna szkoła w dobie pandemii
Dla nauczycieli – Rozwijanie kompetencji kluczowych

Sieci 2022/2023 :

Dla dyrektorów : Skuteczny menadżer w edukacji
Dla nauczycieli : TIK ? TAK !

Sieci 2023/2024 :

Dla dyrektorów – Zarządzanie zmianą w szkole

Dla dyrektorów –  Marketingowe przesłanki zarządzania szkołą

Dla dyrektorów: Nowe technologie w edukacji


3) Warsztaty

Mają one formę jednostkowych lub cyklicznych spotkań realizowanych w
Państwa szkole lub w formie wyjazdowej , których celem jest nabywanie praktycznych
umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela.


4) Szkoleniowe rady pedagogiczne

Mają one formę jednostkowych lub cyklicznych spotkań
realizowanych w Państwa szkole lub w formie wyjazdowej , których celem jest wsparcie
szkół i placówek w różnych obszarach ich działalności.


5) Konsultacje

Indywidualne formy wsparcia poszkoleniowego służące wdrożeniu rozwiązań
ze szkoleń i warsztatów do praktyki


6) Konferencje

Jesteśmy po pierwszej konferencji pn.: „W trosce o dobrostan własny i innych” zorganizowanej przez nasza Placówkę i planujemy kolejną.