Rekrutacja do projektu nr 56/F3/2023 pn. „Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego” na darmowe szkolenia dla nauczycieli rozpoczęta!

Celem projektu grantowego nr 56/F3/2023 pn. „Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 185 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze śro...

Rekrutacja do projektu nr 14/F3/2023 pn. „Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów” na darmowe szkolenia dla nauczycieli rozpoczęta!

Celem projektu grantowego nr 14/F3/2023 pn. „Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 172 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państ...