• Praca wychowawcy klasy – współpraca z rodzicami
 • Praca wychowawcy klasy – jak przeprowadzić angażującą lekcję wychowawczą
 • Wychowanie do wartości
 • Nauczyciel animator- metody rozwijania kreatywności uczniów
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 •  Kształtowanie kompetencji miękkich wśród uczniów
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Od podstawy programowej do własnego rozkładu materiału – czyli jak budować własne
  programy nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego
 • Dziecko w szkole po pandemii czyli jak pomóc dzieciom w odnalezieniu bezpiecznego miejsca
  w szkole
 • Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji
 • Cyfrowe narzędzia dydaktyczne współczesnego nauczyciela
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Tablica, Tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w
  szkole
 • Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej
 • Planowanie i organizacja zdalnego uczenia się uczniów
 • Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole w teorii i praktyce
 •  Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
 • Umiejętność uczenia się uczniów
 • Wyzwania XXI czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształcić u uczniów
  kompetencje kluczowe
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
  psychofizycznych uczniów
 • Efektywna edukacja włączająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u
 • Wykorzystanie wyników egzaminu do podnoszenia efektywności kształcenia
 • Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych
 • Edukacja zdalna 2.0
 • Kontrola zarządcza -narzędzie dyrektora menedżera
 • Zmiana szansą na rozwój szkoły
 • Planowanie i organizacja zdalnego uczenia się uczniów
 • Awans zawodowy / Opiekun stażysty