• Zarządzanie zespołem w sektorze kultury
  • Sponsoring – kontakt z przedstawicielami biznesu
  • Przygotowywanie ofert i umowy sponsorskiej.
  • Narzędzia marketingowe i komunikacyjne w relacji z biznesem
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • Kontrola zarządcza w instytucjach kultury
  • Planowanie i prowadzenie wystąpień
  • Radzenie sobie ze stresem oraz praca głosem
  • Zasady tworzenia dobrej prezentacji
  • Samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • Zajęcia integracyjne przygotowujące grupę uczestników do efektywnej pracy podczas szkoleń merytorycznych