Rekrutacja do projektu nr 56/F3/2023 pn. „Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego” na darmowe szkolenia dla nauczycieli rozpoczęta!

Celem projektu grantowego nr 56/F3/2023 pn. „Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 185 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze śro...

Rekrutacja do projektu nr 14/F3/2023 pn. „Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów” na darmowe szkolenia dla nauczycieli rozpoczęta!

Celem projektu grantowego nr 14/F3/2023 pn. „Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 172 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państ...

Jolanta Piekarska

– doświadczony wdrożeniowiec PO KL, trener, konsultant, doradca, audytor wewnętrzny.Jej obszary realizacji, zaintersowań i pasji: PO KL- wdrażanie, kontrola, audyt; rozwój grupy poprzez rozwój jednostki.Jest  pasjonatką rozwiązań procesowych w organizacjach. Prowadzi szkolenia w zakres...

Magda Budzik

– mediator, wykładowca akademicki, trener, coach, specjalista w obszarze szkoleń i warsztatów z umiejętnosci miekkich, komunikacji społecznej, emisji głosu, technik uczenia się i metod motywujących, zarzadzania konfliktem, współpracy w grupach ukierunkowanych na osiągnięcie celu, kon...