Jolanta Piekarska

– doświadczony wdrożeniowiec PO KL, trener, konsultant, doradca, audytor wewnętrzny.Jej obszary realizacji, zaintersowań i pasji: PO KL- wdrażanie, kontrola, audyt; rozwój grupy poprzez rozwój jednostki.Jest  pasjonatką rozwiązań procesowych w organizacjach. Prowadzi szkolenia w zakres...

Magda Budzik

– mediator, wykładowca akademicki, trener, coach, specjalista w obszarze szkoleń i warsztatów z umiejętnosci miekkich, komunikacji społecznej, emisji głosu, technik uczenia się i metod motywujących, zarzadzania konfliktem, współpracy w grupach ukierunkowanych na osiągnięcie celu, kon...