Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Twoja Strefa Rozwoju otrzymała
akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty 15.12.2022 r.!
 
Przez ostatnie dwa lata solidnie pracowaliśmy na to, by teraz móc z pełną radością odebrać
pozytywną decyzję o akredytacji i kontynuować wspieranie szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych w upewnieniu, że jesteśmy w tym dobrzy i robimy to profesjonalnie.
Po utwierdzeniu o poprawności naszych działań chcemy rozszerzać naszą ofertę, współpracę
z wieloma specjalistami i wciąż ulepszać naszą Placówkę.