Jolanta Piekarska

– doświadczony wdrożeniowiec PO KL, trener, konsultant, doradca, audytor wewnętrzny.Jej obszary realizacji, zaintersowań i pasji: PO KL- wdrażanie, kontrola, audyt; rozwój grupy poprzez rozwój jednostki.Jest  pasjonatką rozwiązań procesowych w organizacjach. Prowadzi szkolenia w zakres...

Magda Budzik

– mediator, wykładowca akademicki, trener, coach, specjalista w obszarze szkoleń i warsztatów z umiejętnosci miekkich, komunikacji społecznej, emisji głosu, technik uczenia się i metod motywujących, zarzadzania konfliktem, współpracy w grupach ukierunkowanych na osiągnięcie celu, kon...
Bożena Pawlikowska

Bożena Pawlikowska

Trener, wykładowca, a przede wszystkim praktyk. Prowadzi szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Narodowego Centrum Kultury, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz wielu firm i instytucji. W latach 2006-2013 kolejno Kierownik Regionu, Dyrektor Regionu i Wiceprezes w CE Lingua Sp z o.o. z s...