– mediator, wykładowca akademicki, trener, coach, specjalista w obszarze szkoleń i warsztatów z umiejętnosci miekkich, komunikacji społecznej, emisji głosu, technik uczenia się i metod motywujących, zarzadzania konfliktem, współpracy w grupach ukierunkowanych na osiągnięcie celu, kontroli emocji w pracy zespołowej i wielu innych; specjalizuje się w szkoleniach miękkich dla dorosłych; na koncie ponad 3.200 godzin pracy z grupami; doświadczenie: warsztaty aktywnymi metodami dla kadr oświaty, pracowników JST oraz dla biznesu; koordynator sieci współpracy i samokształcenia w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska; pracowała na stanowisku podinspektora w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz wykładowcy akademickiego                       w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.