– doświadczony wdrożeniowiec PO KL, trener, konsultant, doradca, audytor wewnętrzny.Jej obszary realizacji, zaintersowań i pasji: PO KL- wdrażanie, kontrola, audyt; rozwój grupy poprzez rozwój jednostki.Jest  pasjonatką rozwiązań procesowych w organizacjach. Prowadzi szkolenia w zakresie tematyki dofinansowania ze środków unijnych, kwalifikowalności PO KL, rozliczania projektów, zarządzania projektami, rozwiajania umiejętności miękkich. Jej motto to:  „Uważność –  potencjał rozwoju”